atbraukti

atbraukti
atbraũkti, -ia, àtbraukė 1. tr. K braukiant atmesti į šalį: Klojime atbraũk pelus nuo tako Pn. Avinas su ragais àtbrauka nežindomus ėraičius šalin Dr. | refl. tr.: Atsibraũk šiukšles nuo kelio Pn. Atsibraukė plaukus į užpakalį .refl. braukiant atšokti: Dalgio blizgelės atsibrauka, braukant į akmenį, ir trupa žemėn Šts. 2. tr. atidirbti, šukuojant (braukiant) linų galveles: Aš jau savo àtbraukiau Šv. 3. intr. atsilyginti, brukant linus: Atbraũksiu linais Ds. 4. tr. braukiant susilyginti su kuo: Seniau, būdavo, manęs niekas nepavys: kai linus braukdavau, du atbraũkdavau Ds. 5. tr. Ktk atsklęsti, atkišti (duris): Àtbraukė duris ir įleido vaikus priemenėn Vlk. 6. intr. Kv greitai atvažiuoti, atvykti, ateiti: Atbraũk kada su šeimyna in mum Ktk. Kopininkai vienas po kito àtbraukė į šį kraštą Klp. Ut, ir bernai atbraũkia nuo pamiškės Lel.refl. Kos33 atsirioglinti. 7. intr. atsakyti, atkirsti: Kaip mokėjau, taip ir atàbraukiau Trgn.
◊ gañdras àtbraukė gimė vaikas: Girdėjau, kad pas tave gandras atbraukė prš.
\ braukti; antbraukti; apibraukti; atbraukti; įbraukti; išbraukti; nubraukti; pabraukti; parbraukti; perbraukti; prabraukti; pribraukti; subraukti; užbraukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • antbraukti — antbraũkti, ia, añtbraukė (ž.) tr. Šts uždėti: Komodos viršus antbraukiamas yra ant abipusiai įskypos briaunos rš. braukti; antbraukti; apibraukti; atbraukti; įbraukti; išbraukti; nubraukti; pabraukti; parbraukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibraukti — apibraũkti, ia, apìbraukė tr. 1. paviršutiniškai nubraukti: Didumą tik apìbraukė lapų tingėdamas Jnšk. ║ refl. tr. apsišluostyti: Sušilęs, nuplukęs pjauna rugius, prakaitą apsibraũkdamas Up. ║ apšluoti: Biskį nors viduraslį apibraũk, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbraukyti — 1. iter. atbraukti 1: Atbraukyk, paėmus šluotą, nuo tako tuos šiaudigalius Jnšk. 2. refl. iki soties braukyti: Kai parnešiu vytelių, tai atsibraukysi, kad teip nori braukyt Kp. braukyti; apibraukyti; atbraukyti; įbraukyti; išbraukyti; nubraukyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšluostyti — tr. K, Š, Rtr; M 1. KŽ žr. nušluostyti 1: Ana kojas atšluostė, kad nebūtų užskrendusi J. Dabar mano šlapios akys, nematau, reikia atšluostyt Sv. Kas akeles atšluostis? – Sausoja žolelė (d.) Rš. | refl. tr., intr. Š: Atsišluostyk akis, nematai DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukti — braũkti, ia, ė 1. tr., intr. lengvai spaudžiant traukti kuo per ką: Braũkia su pirštu per stalą, ar dulkių nėr Jnšk. Braukiau su kepure par varpas, norėjau pamatyti, ar jau pjautini rugiai Šv. Ranka per veidą braũkti K. Plaukus priešais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraukti — išbraũkti, ia, ìšbraukė 1. tr. braukiant pašalinti: Išbraũk tas išėdas iš geldos Grg. Kieti trupiniai reikia išbraukti [iš akies] suvilgyta vata P.Aviž. | refl. tr.: Išsibraukiu miegą iš akių (prasitrinu akis) ST619. ║ iššluoti: Net gražu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubraukti — nubraũkti, ia, nùbraukė 1. tr. braukiant nustumti, numesti, pašalinti: Nubraũk šonan sniegą nuo tako Ds. Kur brolelių šalia jota, raselė nubraukta VoL436. Turtų turėjo taip vienodai, kaip grūdų nubrauktuose pūruose Vaižg. Nubraukė šašą, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabraukti — pabraũkti, ia, pàbraukė 1. intr. pertraukti kuo per ką, brūkštelėti: Vyras pabraukė ranka per susidraikiusius plaukus rš. Vaikeli, ir čia pabraũk šluota, matai, kad nešvaru Lel. ║ tr. braukiant atstumti: Pabraũk į šalį sąšlavas J. Pabraũk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbraukti — parbraũkti, ia, par̃braukė intr. greitai parvažiuoti, pareiti: Vyrai su rąstais po kits kito par̃brauka Šv. Per porą valandų ir par̃braukiau iš Utenos Sdk. braukti; antbraukti; apibraukti; atbraukti; įbraukti; išbraukti; nubraukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patenga — ×patengà (l. potęga) sf. (3b) užprašyta muštynėms talka, pagalba: Pajutęs, kad rabauninkai žada atbraukti, gaspadorius pasijautė (pasirūpino) geros patengõs Plt. Ką tu anam gali padaryti, ans visur su pãtenga ateina Krt …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”